KLIENCI

Z naszych usług korzysta wiele instytucji i firm, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz osób fizycznych (w tym pracownicy zarządzający najwyższego i średniego szczebla).

Dr hab. Tomasz Duraj doradzał na rzecz m. in.:

  • Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
  • Archidiecezji Łódzkiej,
  • Organizacji związkowych Instytutu Medycyny Pracy,
  • Organizacji związkowych Wojewódzkiego Zespołu ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji,
  • Fit Fabric Łódź.