Obsluga prawna

Obsluga prawna

OBSŁUGA PRAWNA

Serwis Prawo Pracy oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców zatrudniających pracowników w zakresie m. in.:

 • Audytu dokumentacji pracowniczej oraz prawidłowości stosowania prawa pracy w zakładzie
 • Przygotowywania optymalnych rozwiązań prawno-organizacyjnych zgodnych z interesem pracodawcy oraz  prawem
 • Organizacji czasu pracy
 • Racjonalizacji zatrudnienia, w tym bezpiecznego rozwiązywania stosunków pracy
 • Przygotowywania umów o pracę i umów prawa cywilnego, także wobec kadry kierowniczej
 • Przygotowywania i aktualizacji wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy
 • Prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi
 • Opracowywania i wdrażania procedur antymobbingowych
 • Opracowywania i wdrażania motywacyjnych systemów wynagrodzeń
 • Oceny standardów ochrony danych osobowych pracowników
 • Reprezentacji przed sądem pracy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Bieżącego rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy
 • Opracowywania opinii prawnych w konkretnych sprawach

Serwis oferuje obsługę prawną pracowników, w tym kadry kierowniczej, w zakresie m. in.:

 • Pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Reprezentacji przed sądem pracy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Bieżącego rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy