OBSŁUGA RACHUNKOWA

Oferujemy kompleksową obsługę małych i średnich firm w zakresie:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ryczałtu ewidencjonowanego, rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
  • sporządzania deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS;
  • obsługi kadrowej firm, w tym m.in.: deklaracje podatkowe i ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, listy płac;
  • doradztwa w przedmiocie rachunkowości, finansów i podatków w ramach stałej obsługi klienta.