Szkolenia

Szkolenia i kursy

SZKOLENIA I KURSY

Serwis Prawa Pracy organizuje zamknięte szkolenia z zakresu prawa pracy na zlecenie konkretnych przedsiębiorców. Szkolenia realizowane są przez profesjonalnych trenerów posiadających wysokie kwalifikacje, wieloletnią praktykę i doświadczenie w zakresie prawa pracy.

Tematyka szkoleń w szczególności obejmuje:

 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Wybór optymalnych form zatrudnienia
 • Prawa i obowiązki pracowników
 • Czas pracy
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Urlopy pracownicze
 • Odpowiedzialność stron stosunku pracy
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Prawo pracy dla kadry kierowniczej
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Mobbing, dyskryminacja
 • Ochrona danych osobowych pracowników

Szczegółowy harmonogram szkoleń, zakres przedmiotowy i warunki realizacji ustalane są indywidualnie na zlecenie zainteresowanych podmiotów. Propozycje organizacji szkoleń można kierować za pomocą formularza kontaktowego lub pod adres mailowy: serwis@tduraj.pl